thông tin liên hệ
Ms. Mai
- 0865 882 139

HOTLINE
- 0338 956 186

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ
DV vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
DV vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng
Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng
Dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế
Dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế
Dịch vụ khai báo hải quan
Dịch vụ khai báo hải quan

CONTAINER

20 Hàng Khô
20 Hàng Khô
40 Hàng Khô
40 Hàng Khô
20 Cao (HC)
20 Cao (HC)
40 Cao (HC)
40 Cao (HC)
40 Mở nóc (OT)
40 Mở nóc (OT)
20 Lạnh (RF)
20 Lạnh (RF)
40 Lạnh (RF)
40 Lạnh (RF)
40 Cao Lạnh (HC RF)
40 Cao Lạnh (HC RF)
20 Foot Flat Rack
20 Foot Flat Rack