thông tin liên hệ
Ms. Mai
- 0865 882 139

HOTLINE
- 0338 956 186

Chia sẻ lên:
Dịch vụ khai báo hải quan

Dịch vụ khai báo hải quan

Mô tả chi tiết

 VIETHA LOGISTICS cung cấp các dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu

Dịch vụ thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa kinh doanh

 • Dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu hàng gia công
 • Dịch vụ thông quan xuất nhập khẩu hang phi mậu dịch
 • Dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu sản xuất xuất khẩu
 • Dịch vụ thông quan xuất nhập hàng khu chế xuất\
 • Dịch vụ hải quan tạm nhập tái xuất

Ngoài ra, VIETHA LOGISTICS hỗ trợ các dịch vụ khác trong dịch vụ hải quan như:

 • Làm C/O, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, vệ sinh ATTP, giám định, phân tích phân loại,…
 • Dịch vụ hoàn thuế
 • Dịch vụ hải quan đối với tất cả các loại hình hàng hóa dự án, hàng triển lãm, hàng quá cảnh
 • Dịch vụ vận chuyển đa phương thức

Điểm mạnh Dịch vụ hải quan tại VIETHA LOGISTICS

 • Thủ tục nhanh chóng, hàng hóa được thông quan sớm
 •  Dịch vụ chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí khai thuê hải quan
 •  Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy cao 
 • Giảm thiểu rủi ro trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Dịch vụ khai báo hải quan
Dịch vụ khai báo hải quan